European Neighbours' Day

Ju falenderojmë që po bëheni pjesëtarë të aventurës "të jetojmë më mirë së bashku". Këtu poshtë keni materialin për të përgatitur festën.

- Afishja
Afishja shërben për të informuar dhe mobilizuar banorët. Mund ta vendosni në shkolla, në dyqane, në postë, në vendet publike etj.

- Trakti
Trakti është shumë i vlefshëm sepse shpjegon si të organizoni festën. Trakti përmban pamjen e afishes dhe nga prapa detaje praktike për organizimin e festës.

- Ftesa
Ftesa mund të vendoset në shkallë, pallat ose në ashensor. Mund të shënoni mbi të emrin tuaj, vendin që keni zgjedhur, orën e takimit si dhe detaje të tjera praktike për festën.