European Neighbours' Day

DECE SA PARTICIPATSI ?
Dumneavoastra beneficiatsi de o calitate cetatseneasca pentru a mobiliza locuitorii orashului Dumneavoastra
Dumneavoastra adunatsi pe totsi actori locali în jurul unui proect de valori pozitive (aleshi,locuitori, asociatsii,consilierin de ai cartierului, comertsuri dein apropiere , medii )
Dumneavoastra initsiatsi localnic un eveniment cu o foarte mare recunoashtere mediatica shi creiatsi unn spatsiu de întâlniri shi schimbarinormale cub totsi locuitori, peste dificultatsile sau conflictele zilnice .
Dumneavoastra va atashatsi la un proect european care va va permite sa împartsitsi experientseshi bune practici cetatseneshti cu orashele gemene ale Dumneavoastr sau cu retseaua noastra de parteneri.

ROLUL NOSTRU ?
Noi va aducem toata logistica manifestarii ( kit -toate elementele de comunicare, felul de a face, dosare ale presei, casete cu imagini, etc.) Noi ne însarcinam, cu promovarea evenimentului, pe plan internatsional.

ROLUL DUMNEIVOASTRE ?
Dumneavoastra sa asiguratsi reproducerea shi difuzarea locala a instrumentelor de comunicare pe care noi vile vom furniza .
Dumneavoastra vetsi mobiliza Asociatsile, locuitorii, pentru a ushura organizarea operatsiilor necesar analizarea diferitelor intsiative shi valorificând cei care participa shi actsiunile individuale

CUM SA PARTICIPATSI ?
Este necesar sa va înscritsi pe lânga cordonarea europeana la Paris sau pe lânga organismul vostru local, pentru a oficializa participarea voastra shi pentru a putea dispune liber de eticheta (label) noastra. Pretsul adeziunii Dumne avoastra, va fi functsie de numarul locuitorilor . Dupa înscrierile 2009 !