European Neighbours' Day

Suntetsi un particular.
Este foarte simplu sa organizatsi Sarbatoarea Vecinilor: Este suficient sa va decidetsi ! Shi în ziua Sarbatoarei, toata lume participa la întâlnire acducând ceva de mâncare shi ceva bautura .. Organizarea este simpla shi nu depinde decât de Dumneata: Dumneata eshti veritabilul actor al succesului. Nu ezitatsi sa va grupatsi cu altsi vecini pentru a organiza serata .Fiecare va participa.
Locul este ushor de gasit: Curtea sau intrarea imobilului, Apartamentul vostru, Gradina casei sau strada, daca nu avetsi o alta posibilitate.Pentru a orgaiza Sarbatoarea trebue sa informatsi asupra modelului de Afish shi a Invitatsiilor shi a le distribuii cât mai mult în jurul vostru.

Modul de întrebuintsare

Stare de spirit
Simplicitate shi buna întselegere.Apropiere shi solidaritate

Un obiectiv
A reactsiona în fatsa indiferentsei shi aizolarii, incitatsi oamenii a se întâlni.

Un mijloc
A se gasi în jurul unui aperitiv, o gustare între vecini.

O zi
Vineri 19 mai 2017

Actori
Locuitori shi vecinii lor

Un loc
Imobilul ( holul, curtea sau apartamentul), gradina în cazul unei case .
Dupa Sarbatoare, nu uitatsi, în special, sa ne adresatsi toate imaginile, luate!

 

In cazul ca voi reprezentatsi o Asociatsie
Participând la Sarbatoare, voi devenitsi Ambasadorii Sarbatoarei Vecinilor ! Voua vi se cere sa mobilizatsi lumea shi sa devenitsi legaturile la aceasta Sarbatoare. Pentru a organiza