European Neighbours' Day

Tack för att ni går med i detta glada äventyr att "leva bättre med
varandra". Ni finner här material för att arrangera festen.

- Affisch
Affischen används för att informera och mobilisera invånarna. Den kan sättas upp i skolor, affärer, postkontor, på allmän plats, etc.

- Flygblad
Flygbladet är mycket viktigt eftersom det här förklaras hur ni ska
anordna festen. På flygbladet upprepas affischens sida och på
baksidan anges de praktiska rutinerna för arrangemanget.

- Inbjudan
Inbjudan ska sättas upp i hallen i det hus som deltar, trapphallen eller
hissen. Ni kan anpassa den genom att skriva in namnet, platsen, tiden
och de praktiska detaljerna för festen.