European Neighbours' Day

VARFÖR DELTA?

Ni drar fördel av en positiv strömning bland medborgarna för att samla invånarna i er stad.

Ni samlar alla lokala aktörer omkring ett projekt som har positiv klang hos de folkvalda, invånarna, sammanslutningar, kvartersråd, närbutiker och medier.

Ni lanserar ett evenemang på det lokala planet som har en betydande medieuppföljning och skapar en plats för möten och trivsamt umgänge med samtliga invånare, som inte berör vardagliga svårigheter och konflikter.

Ni ansluter er till ett europeiskt projekt som ger möjlighet att dela erfarenheter och goda medborgerliga metoder med era vänorter och vårt partnernätverk.

VÅR ROLL?

Vi tillhandahåller hela logistiken för evenemanget kommunikationsredskap, metodvägledning, pressklipp, videoklipp, etc…) samt permanent telefonstöd för att hjälpa er att steg för steg arrangera evenemanget.

Vi åtar oss uppgiften att främja evenemanget internationellt.

ER ROLL?

Ni ser till att kopiera och lokalt sprida de kommunikationsredskap som vi tillhandahåller.

Ni uppbådar sammanslutningar och invånare genom att stödja arrangemanget, bland annat på logistiknivå, kartlägga de olika initiativen och berömma deltagarna och enskilda åtgärder.

HUR GÖR MAN FÖR ATT DELTA?

Ni måste skriva in er vid den europeiska samordningen i Paris eller, eventuellt, vid ert lokala kontor för att göra deltagandet officiellt och kunna fritt använda vår kvalitetsstämpel. Priset för deltagande beror på antalet invånare. Ladda ner Inskrivningsblanketten 2009.