European Neighbours' Day

Všetky miestne, regionálne bytové organizácie v Európe sú pozvané k spoluúčsati
a spolupráci na organizovaní Európskeho Sviatku Susedov.

DÔVOD ÚČASTI ?

  • Dať zmysel slovu « občan » v kontexte prostredia v ktorom žije.
  • Pozitívne zmobilizovať všetkých účinkujúcich - aktérov projektu.(poslancov miestnych zastupitelstiev, občanov, asociácie, podnikateľov a média).
  • Iniciovať priatelské stretnutie na maiestnej úrovni čím vytvorite mediálny priestor na výmenu názorov a skúseností mezdi občanmi mimo konfliktov týkajúcich sa bežného diania.
  • Zapojiť sa do Európskeho projektu, ktorý Vám umožní výmenu skuseností a praktik v styku s občanom ako aj medzi sesterskými mestami a našim centrom.
  • NAŠA ÚLOHA?
  • Pripravíme pre Vás súbor propagačných materiálov (tzv.komunikačný kit, metodologickú príručku, prezentáciu pre média, video clip a pod.) takteiž aj stálu komunikačnú podporu z našho organizačného centra pri príprave aj počas manifestácie.
  • Zabezpečujeme hlavnú rolu pri výmene skúseností na medzinárodnej úrovni.

 

VAŠA ÚLOHA ?

  • Zabezpečiť výmenu informacií na lokálnej úrovni z propagčných materiálov nami dodaných.
  • Mobilizovať asociácie, občanov pre efektíne organizovanie a ditribúciu rôznych materiálov na záklde individuálnej dobrovolnosti.

 

AKO SA ZAPOJIŤ ?

Registrácia, ktorá Vám legálne umožní používať našu značku - (label - logo) a tak sa oficiálne podielať na projekte, je nevyhnutná v Európskom koordiančom centre v Paríži.

Zaispná suma sa odvíja od počtu občanov v danej lokalite - meste. (Verzia REGISTRÁCIA { REGISTRÁCIA ŠPECIÁL pre malé mestá} na stiahnutie)