European Neighbours' Day

Ďakujeme Vám že sa podieľate na tomto dobrodružstve « lepšie žiť znamená žiť spoločne ».
V spodnej časti si nájdete materiál na uspešné zorganizovanie Vášho Sviatku.

- Plagát
Plagát informujúci a mobilizujúci občanov : môže byt umiestnený v školách, v podnikoch, kanceláriach, pošte na verejných plochách a pod.

- Propagačný plagát, brožúra
Obojstranný propagačný list s jednoduchým organizačným programom.

- Pozvánka
Pozvánka : môže sa použit ako propagačný materiál v domoch (chodba, schodiste), kde nájdete kolonku na udanie miesta aj hodiny konania manifestácie.