European Neighbours' Day

Благодарим ви, че избрахте да се впуснете в това чудесно начинание „Как да живеем по-добре заедно". По-долу ще откриете материалите, необходими за организирането на забавата.

- Плаката
Плакатът служи за да информира и мибилизира обитателите. Той може да бъде закачен в училищата, в кварталните магазини, в пощата, на публични места и т.н.

- Тракта
Трактът е много важен, тъй като обяснява как да организирате вашия празник. Той има същата визия като плаката, но от обратната си страна съдържа практичните детайли за организирането.

- Поканата
Поканата трябва да бъде поставена във фоайето, стълбището или асансьора на участващия блок. Можете да я направите по-лична, като упоменете името си, мястото, часа и практичните детайли на празника.