European Neighbours' Day

Всички местни и регионални власти, както и Европейските жилищни органиации са поканени да вземат участие в Празника на Съседите.

ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ?

  • За да се възползвате от създалото се гражданско раздвижване с цел да мобилизирате жителите на вашия град.
  • За да съберете всички местни управници и личности около един проект, носител на човешки ценности (избраници, жители, асоциации, градски съвети, квартални магазини, медии).
  • За да организирате на местно ниво едно събитие с широко медийно покритие и за да създадете една приятелска атмосфера на срещи и запознанства с всички обитатели, която да бъде отвъд ежедневните трудности и конфликти.
  • За да се присъедините към един европейски проект, който ще ви позволи да обмените граждански опит и добри практики с градове, с които вашия град е подписал съгласия за сътрудничество, или с мрежата наши партньори.

НАШАТА РОЛЯ?

  • Ние ви предоставяме цялата логистика за събитието (комуникационен кит, гид на методите, събрани информации, видеоклипове и т.н.), както и постоянна телефонна връзка, с цел да може да ви бъде оказана помощ на всяка стъпка от подготовката на събитието.
  • Ние сме отговорни за промоцията на събитието на международно ниво.

ВАШАТА РОЛЯ?

  • Ваша е грижата да копирате и разпространите на местно ниво средствата за комуникация, с които ние ще ви снабдим.
  • Вие сте тези, които трябва да мобилизирате асоциациите, обитателите, улеснявайки именно на логистично ниво, но и събирайки различните начинания и поощрявайи участниците и личните инициативи.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ?
Трябва да се запишете в европейския координационен център в Париж, или в краен случай, при местните посредници, с цел участието ви да бъде официално, както и за да можете свободно да ползвате нашата марка.
Размерът на сумата на вашето присъединяване ще зависи от броя обитатели. Свалете от интернет фиша за записване за 2009 г.