European Neighbours' Day

K sodelovanju pri Evropskem sosedskem prazniku vabimo vse lokalne ali regionalne oblasti ter stanovanjske organizacije v Evropi.

ZAKAJ SODELOVATI ?

  • Kot občan boste postali glasnik praznika, k sodelovanju pa boste spodbudili in pritegnili še druge prebivalce vašega mesta.
  • Pri projektu, ki nosi v sebi pozitivne vrednote, boste zbrali in združili vse lokalne akterje (poslance, prebivalce, združenja, četrtne svete, bližnje trgovce, medije)
  • Na lokalni ravni boste vpeljali močno medijsko podprt dogodek in, onkraj vsakodnevnih težav in sporov, ustvarili ozračje za družabna srečanja in izmenjave med vsemi stanovalci.
  • Pridružili se boste evropskemu projektu, pri katerem si boste s svojimi pobratenimi mesti ali z našo mrežo partnerjev lahko delili ter izmenjali izkušnje in dobre prakse.
  • NAŠA VLOGA ?
  • Pri prirejanju vam nudimo vso logistično pomoč (komunikacijska orodja, metodološki vodnik, tiskovna gradiva, video clip, itd...), kot tudi stalno pomoč po telefonu, s čimer vam bomo korak za korakom pomagali pri organiziranju dogodka.
  • Za promocijo dogodka na mednarodni ravni smo zadolženi mi.

 

VAŠA VLOGA ?

  • V lokalnem okolju poskrbite za razmnožitev in razdelitev lepakov in vabil, s katerimi vas bomo preskrbeli.
  • Pritegnite združenja in stanovalce, poenostavite organiziranje, še posebej, kar zadeva logistiko, preglejte različne pobude, ocenite, kdo so udeleženci ter ovrednotite individualne akcije.

 

KAKO SE NAM PRIDRUŽITI ?

Prijaviti se je potrebno pri evropski koordinaciji v Parizu ali pri vašem lokalnem posredniku in uradno najaviti svojo udeležbo, tako da boste lahko prosto razpolagali z našo znamko.
Znesek vašega pristopa bo odvisen od števila stanovalcev. Naložite vpisno izjavo 2009.