European Neighbours' Day

Alle boligbyggelag, samt enhver myndighet, lokal et regional er også invitert til å delta i nabofesten.

HVORFOR BØR DERE DELTA?

  • Alle lokale aktører vil samles rundt et prosjekt som er ladet med positive verdier (folkevalgte, beboere, foreninger / lag, lokale kjøpmenn, media)

  • Dere starter en lokal begivenhet som kan skape positiv omtale i media, og dere skaper et rom hvor man kan møtes og dele en hyggelig stund sammen med deres beboere, et rom utenom hverdagen kjas og mas.

  • Dere slutter dere til et europeiske prosjekt som tillater dere å dele deres erfaringer og opplevelser med deres tvillingbyer og med vårt deltagernettverk.

 

VÅR ROLLE?

  • Vi har alt av logistikk som trengs til arrangementet (kommunikasjonskit, metodolgisk guide, presseutklipp, videosnutt etc..) I tillegg står vi for en permanent telefonassistanse, alltid tilstede for å hjelpe til med organsisering av festen, steg for steg.
  • Vi tar oss av den internasjonale markedsføringen av festen.

 

DERES ROLLE?

  • Dere står for den lokoale reproduksjon og spredning av kommunikasjonsverktøyene som vi forsyner dere med.
  • Det er dere som mobiliserer foreninger og beboere, ved å forenkle organiseringen når det gjelder logistikk, og dere som holder oversikten over de ulike initiativene, og oppfordrer alle til å delta og å skape sine egne fester.

 

HVORDAN KAN DERE DELTA?

Man må innskrive seg hos det europeiske kontoret i Paris, eventuelt hos nærmeste lokale deltagerby for å gjøre sin deltakelse offisiell, slik at dere fritt kan anvende vårt garantimerke.