European Neighbours' Day

Kõik kohalikud omavalitsused ja sotsiaalsed elamumajanduse organisatsioonid Euroopas on oodatud osalema Euroopa Naabrite Päeval.

  • PÕHJUSED LIITUMISEKS?

o Saate kasu kodanikuliikumisest, et kutsuda elanikke sõbralikku projekti toetama.
o Toote positiivsesse projekti kokku kohalikud otsustajad (poliitikud, elanikud, heategevusorganisatsioonid, agentuurid, meedia).
o Võtate enda kanda tugeva meediakajastusega sündmuse vedamise, mis annab inimestele võimaluse kohtuda ja koos meeldivalt aega veeta hoolimata igapäevastest muredest ja raskustest.
o Liitute üle-euroopalise liikumisega, mille eesmärgiks on jagada kogemusi heade kodanikutavade vallas oma sõpruslinnade või teiste linnadega partnerite võrgustikust.

  • MILLINE ON MEIE ROLL?

o Meie pakume Teile ürituse logistilist toetust (kommunikatsioonipakett, juhised, pressikaust, video jne) koos püsiva telefoniabiga, et aidata Teil üritust järk-järgult korraldada.
o Me propageerime üritust rahvusvahelisel tasandil.

  • MILLINE ON TEIE ROLL?

o Teie roll on propageerida projekti kohalikul tasandil tagades maksimaalse üritust puudutava kommunikatsiooni: kõikide kommunikatsioonivahendite trükkimine ja levitamine, kohaliku meediaga suhtlemine.
o Te tõstate elanike teadlikkust ning julgustate neid osalema ning vajadusel aitama kaasa sündmuse korraldamises, identifitseerite kõik erinevad algatused ning tänate kõiki osalejaid.

  • KUIDAS LIITUDA ?

Oma osaluse avalikuks tegemiseks peate te lihtsalt registreeruma. Teie registreerumine võimaldab Teil kasutada Euroopa Naabrite Päeva marginimetust.
Selleks peate Te võtma ühendust Euroopa Naabrite Päeva koordinatsioonikeskusega, mis asub Pariisis
Partneriks saamiseks tuleb maksta liikmemaks. Summa sõltub elanike arvust.