European Neighbours' Day

Alle lokale eller regionale myndigheder og boligorganisationer i Europa er inviteret til at deltage i den europæiske nabodag.

HVORFOR DELTAGE?

  • Denne udbredte tendens til at ønske et større fællesskab er en anledning til at sætte gang i byens borgere. Derved samles alle de lokale aktører omkring et projekt med positive værdier for alle (folkevalgte, indbyggere, foreninger, beboerråd, nærhandlende, medier)
  • Der startes en mediestærk begivenhed på lokalt plan og skabes et rum for socialt samvær og udveksling med alle indbyggerne, som når ud over dagligdagens vanskeligheder og konflikter.
  • I bliver del af et større europæisk projekt, der vil gøre det muligt at udveksle erfaringer og god borgerpraksis med jeres venskabsbyer eller partnernetværk.

VOR ROLLE?

Vi bidrager med logistik til arrangementet (kommunikationssæt, metodeguide, pressemateriale, videoklip, osv.) samt permanent telefonassistance for at hjælpe med tilrettelæggelse af begivenheden igennem hele forløbet.

  • Vi tager os af reklame for begivenheden på internationalt plan

JERES ROLLE?

I tager jer af at kopiere og udsende de kommunikationsmidler, vi leverer, på det lokale plan.

  • I mobiliserer foreninger og indbyggere og letter især tilrettelæggelsen, hvad angår logistik, ved at registrere de forskellige initiativer og motivere deltagerne og de individuelle tiltag.

HVORDAN DELTAGER JEG?

et er nødvendigt at tilmelde sig ved Europa koordinationen i Paris, eller evt. ved den lokale afdeling, for at gøre din deltagelse officiel og dermed opnå og frit benytte vor label.
Kontingentet fastsættes alt efter indbygger antallet. Download tilmeldingsblanketten for 2009.